Future Seniors

Нашата цел е да открием таланта и мотивацията във всеки един от нашите курсисти и да го насочим по пътя му към senior програмист.

Качествено образование

Ние от Хак България се стремим да правим курсове на световно ниво - не правим компромис с качеството! Материалите трябва да са добри, а задачите интресни и предизвикателни.

Неформална и приятелска обстановка

Когато хората се отпускат, учат по-добре. Не се дебнем със студентите дали преписват или си пишат домашните, а се опитваме да ги убедим, че постиженията им зависят от тях и ние сме тук, за да им помогнем.

Ангажиращи преподаватели

Профила на всеки преподавател в HackBulgaria е изграден от опит и компетентност, желание да мотивира млади хора, стремеж към ангажираност със знанията и практическите умения на курсистите, както и чувство за хумор, за да са леки и ползотворни лекциите.

Математиката е важна

В HackBulgaria смятаме, че без математиката курсистите няма да развият истинския си потенциал. Ние обичаме математиката и я залагаме в голяма част от упражненията и задачите.

Повече упражнения, по-малко теория

Това е нашата версия на обърната класна стая. Лекциите са структурирани така, че наученото да бъде упражнено по време на занятията, дори когато взимаме нов материал. За домашно остава допълнителната подготовка.

Практика, практика, практика

Работа върху реални проекти и трупане на знания, чрез писане на код - практиката е отличителният белег на нашите курсове.
Занятията са съобразени с мисията на HackBulgaria - курсистите да са подготвени да започнат работа като junior developers след финала на курсовете.

Работа в екип

Разработката на софтуер е отборна игра. Колкото по-рано това бъде осъзнато, толкова по-добре. За това се стараем да има достатъчно работа в екип.

Умерено състезание

Работата в екип не е възможна в условията на "лагер за оцеляване на програмисти". По време на курсовете насърчаваме кооперацията между курсистите, вместо да ги “нахъсваме” един срещу друг. Не е важно да има победители и победени, а всеки да си тръгне с нови знания. В края на деня всички сме приятели!